មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G20 ព្រមព្រៀងលើការជំរុញសេដ្ឋកិច្ច

12

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្តាលនៃក្រុមបណ្តាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង 20 បានព្រមព្រៀងបន្តប្រើឧបករណ៍គោលនយោបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ពួកគេបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានតាមទូរគមនាគម៍ដោយចាប់ផ្តើមនៅម៉ោងប្រហែល 10 និង 30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍។

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន លោក Aso Taro និងទេសាភិបាលធនាគារជប៉ុន លោក Kuroda Haruhiko បានចូលរួម។

ក្រុមនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ។

ខ្លួននិយាយថាដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូរ៉ូណាវីរុស សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ 2020 ហើយ “ទស្សនវិស័យនៅតែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ”។

ក្រុមនេះបានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គោលនយោបាយដែលមានទាំងអស់។ ខ្លួនក៏បាននិយាយផងដែរថាគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងរូបិយវត្ថុនឹងបន្តប្រតិបត្តិការតាមមធ្យោបាយបន្ថែមដរាបណាចាំបាច់។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការក៏រាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសេវាកម្មផ្អាកបំណុលដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីខែមេសា។

គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីជួយប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រទន់ខ្សោយរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការនោះនិយាយថាប្រទេសចំនួន 42 បានស្នើសុំពន្យាពេលនៃការទូទាត់បំណុលដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ 5.3 ពាន់លានដុល្លារ។ក្រុមនេះបានយល់ព្រមពិចារណាលើការពង្រីកគម្រោងដែលអាចកើតមាននៅឆមាសទី 2 នៃឆ្នាំ 2020៕