សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការនាំចូលចំណីអាហាររបស់ជប៉ុន

18

សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតការនាំចូលដោយផ្នែកចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាលើផលិតផលអាហារជប៉ុនមួយចំនួន។ សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបបានតម្រូវអោយធ្វើតេស្តកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មចំពោះទំនិញជាក់លាក់មួយចំនួនចាប់តាំងពីឧប្បត្តិហេតុនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ ២០១១ នៅឯរោងចក្រថាមពល Fukushima Daiichi។

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកានេះខ្លួននឹងលុបចោលរាល់ការរឹតត្បិតលើផលិតផលកសិកម្មនិងជលផលពីខេត្ត Iwate Tochigi និង Chiba។

វាក៏នឹងបញ្ចប់តម្រូវការតេស្តលើផលិតផលមួយចំនួនមកពីតំបន់ជាច្រើនទៀត។

ប៉ុន្តែបទប្បញ្ញត្តិនានានឹងបន្តជះឥទ្ធិពលទៅលើមុខទំនិញជាក់លាក់មួយចំនួនពីខេត្តចំនួន ៩។ ពួកវារូមមានផលិតផលសមុទ្រនិងរុក្ខជាតិព្រៃពី Fukushima។

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយថាពួកគេនឹងអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដកការរឹតបន្តឹងដែលនៅសេសសល់ចេញ៕