លោក Blinken ជំរុញឱ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ចូលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្និបាត

7

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Antony Blinken បានជំរុញឱ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុញ្ញាតឱ្យកោះតៃវ៉ាន់ចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រ លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានគេដកចេញបើទោះបីជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណាវីរុស។

លោក Blinken ក៏បាននិយាយផងដែរថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជា “ប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើក” និងជាកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងពិភពលោក។កាលពីដើមខែនេះ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មនៃក្រុម G៧ បានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគាំទ្រដល់ការបញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្និបាតដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា។

តៃវ៉ាន់មិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងសន្និបាតអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ដោយសារតែការប្រឆាំងរបស់ប្រទេសចិន៕