ត្រីក្រពតជាអាហារដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុន

11

ត្រីក្រពតអាចពុលរហូតដល់ស្លាប់ ដោយសារតែជាតិពុលដែលបំផ្លាញកោសិកាប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរ (Tetrodotoxin) របស់វា មានន័យថាវាត្រូវតែសម្អាតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយកផ្នែកដែលមានជាតិពុលចេញហើយចៀសវាងកុំឲ្យសាច់វាពុល។ការបម្រើមុខម្ហូបត្រីក្រពតនៅតាមភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ហើយមានតែមេចុងភៅប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ បន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងតឹងរឹងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចម្អិនត្រីប្រភេទនេះ។  ការចម្អិនក្នុងស្រុកម្តងម្កាលនាំឱ្យមានការស្លាប់ដោយចៃដន្យ។មនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថ្លើម ជាផ្នែកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុត ប៉ុន្តែវាក៏មានជាតិពុលខ្លាំងបំផុតដែរ ត្រីក្រពតបានក្លាយជាមុខម្ហូបមួយដែលល្បីជាងគេនៅក្នុងមុខម្ហូបជប៉ុន។ជាទូទៅវាមានតម្លៃចន្លោះ ១,០០០ យ៉េន និង ៥,០០០ យ៉េន (៩.១៩ ដុល្លារ និង ៤៥.៩៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួួយគីឡូក្រាម ដោយអាស្រ័យលើរដូវកាល៕