ការស្ទង់មតិ: 51% នៃជនជាតិអាមេរិកមើលឃើញថាកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវកំពូល

39

ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយ Gallup​ Poll បានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានឡើងដល់កំពូលនៃបញ្ជីសត្រូវរបស់អាមេរិកដោយប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនជ្រើសរើសប្រទេស។

ការស្ទង់មតិនេះបានសួរមនុស្សចំនួន 1,044 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅនៅចន្លោះថ្ងៃទី 1 និងទី 10 ខែកុម្ភៈដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

51% នៃអ្នកឆ្លើយតបបានជ្រើសរើសយកកូរ៉េខាងជើង។ ប្រទេសរុស្សីតាមពីក្រោយ ជាមួយអត្រា 19 % និងប្រទេសចិនដែលមានចំនួន 11%។

ភាគរយនៃអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលបានជ្រើសរើសយកកូរ៉េខាងជើងច្រើនជាងបីដងពីការស្ទង់មតិលើកមុនដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 2016។

វាក៏ស្ថិតនៅលើកំពូលភាគរយនៃចំនួន 38 ដែលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រមូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ 2001 មុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់។

Gallup Poll បានបង្ហាញថាសង្រ្គាមពាក្យសំដីរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un អាចមានផលប៉ះពាល់៕